AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Endodonti
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Endodonti

Endodonti

Endodonti bilim dalı, pulpa ve çevre dokuların normal yapısı, hastalık ve yaralanmalarının yanı sıra komşu dokularla ilgili temel bilimler ve klinik çalışmaları içerir. Pulpa, dişin en iç tabakasında yer alan ve tüm vücut ile ilişkide olan diş sağlığı için gerekli sinir, damar, lenf dokularını içeren dişin yumuşak doku çekirdeğidir.

Endodonti Kliniğimizde, diş pulpasının mümkün olduğunca sağlıklı korunması (vital tedaviler), buna karşın geri dönüşümsüz bir hastalık durumunda pulpanın tamamının çıkarılıp buradaki boşluğun tekrar enfekte olmayacak şekilde doldurulması (kanal tedavisi) yönünde tedaviler uygulanmaktadır.

Diş pulpası çürük, travma, kimyasal yaralanmalar gibi nedenlerle geri dönüşümsüz olarak hasar gördüğünde ve bu hasar pulpanın kök ucuna kadar tüm bölümlerini ilgilendirdiğinde kök kanal tedavisi gereklidir. Kanal tedavisi öncesinde klinik muayene ve radyografik tetkikler yapılarak teşhis ve tedavi planlanır ve hasta onamı alınır. İşlemin ağrısız olması için gerekirse lokal anestezi yapılır. Tedavi edilecek diş daha sonra tedavi sırasında dişe tükürüğün girmesini önleyen kullanılan dezenfektanlardan koruyan bir lastik örtü kullanılarak izole edilir. Kanal tedavisi prosedürü genellikle tek veya birden fazla randevu ile gerçekleştirilir. Kanal tedavisinde varsa çürük temizlendikten sonra şu aşamalar uygulanır:  

  • Hasarlı ve enfekte pulpanın çıkarılması
  • Kök kanal sisteminin şekillendirilmesi ve dezenfeksiyonu
  • Kök kanal sisteminin doldurulması
  • Direkt veya indirekt restorasyon ile daimî üst dolgunun yapılması

 
Bu tedaviden beklenenler: Ağrının dindirilmesi, periapikal dokuların (diş destek dokularının) korunması, dişin ağızda estetik, konuşma ve çiğneme fonksiyonunun devam ettirilmesidir.

Önerilen Tedavi Uygulanmazsa: Dişteki enfeksiyon çevre yumuşak ve sert dokulara ulaşabilir. İleri tedaviler veya dişin çekimi gerekli olabilir.

Olası riskler: Dişteki anatomik zorlukların yarattığı problemler ve hastanın iş birliği içinde olmaması gibi nedenlerden bu tedavi nadiren de olsa başarılı olmayabilir. Kök içinde kanal aleti kırılması meydana gelebilir. Çıkarılamayacak konumda ise ve doku yaralanmasına sebep olmuyor ise yerinde bırakılarak takip edilebilir. Yıkama solüsyonlarına karşı alerjik veya irritasyonel ağrı gelişebilir. Dişlerde renklenme meydana gelebilir, bunu oluşturan faktörler ortadan kaldırılmalı, yine de oluşmuş ise beyazlatma tedavisi planlanmalıdır. Lastik örtü kullanılmaz ise küçük malzemeler ve kanal aletlerinin yutulması kazaları yaşanabilir. Başarısız kanal tedavilerinde dişin fonksiyonda kalması için kanal tedavisi yenileme (retreatment) ve/veya cerrahi tedaviler önerilebilir. Tüm bunların başarısızlığı durumunda diş çekimi planlanır.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Anestezinin etkisi (uyuşukluk) geçtikten sonra yemek yenilebilir. İlk hafta içinde giderek azalan küçük ağrılar olabilir. Tedavi iki seansta bitecek ise ilk seanstan sonra uygulanan geçici dolgu düşebilir ya da kırılabilir. Bu gibi durumlarda hasta kliniğe tekrar başvurmalıdır. Kanal tedavisi sonrası bir yıllık kontroller önerilir. 

Son 20 yılda endodonti alanında devrim niteliğinde biyolojik ve teknolojik gelişmeler olmuştur. Döner sistemler sayesinde (motorla çalışan özel alaşımlı kanal aletleri) görüntüleme teknikleri sayesinde (KIBT), rejenerasyon tedavileri ile, yeni indirekt dolgu teknikleri ile (CAD-CAM), yeni yıkama teknikleri (Sonik-ultrasonik yıkama), yeni doldurma teknikleri ile (enjeksiyonlu sıcak dolum) büyütme sistemlerinin (dental loop ve mikroskoplar) kullanımı ile kök kanal sistemi üç  boyutlu olarak sızdırmaz dolumu ile kök kanal tedavisi dişin uzun yıllar ağızda kalabileceği bir tedavi şekli olmuştur. Günümüzde bu teknolojinin kullanıldığı vakalarda başarı oranı %95-%100 arasında rapor edilmektedir.

Derin çürük, diş kırıkları, pulpa kaynaklı gece ağrısı olan dişlerin tedavisi, travmaya bağlı pulpal yaralanmalar, renklenmiş dişlerin tedavisi, kökün güçlendirilip fonksiyona kazandırılması gibi işlemler kliniğimizde bu güncel ve modern tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Alın

İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Hasta Randevu Formu